×
Home  »  Expertises  »  Bestuursrecht

Recente zaken

 • Procedure voor gemeente over onderwijshuisvesting
 • Procedure bij CBB voor grote transportonderneming over gebiedsgebonden subsidie en innovatiesubsidie
 • Procedure voor gemeente bij Centrale Raad van Beroep tegen Minister SZW over verdeling bijstandsgelden
 • Het voeren van diverse procedures in verband met precarioheffing voor kabels en leidingen
 • Procedure bij CBB over een Algemeen belang besluit op grond van de Wet Markt en Overheid
 • Advisering aan en procedure voor gemeente over schaarse rechten / Dienstenrichtlijn (exploitatievergunningen rondvaartboten)

Bestuursrecht

De Awb bestaat dit jaar 25 jaar. De invoering van deze wet heeft ervoor gezorgd dat het algemeen bestuursrecht een stuk eenduidiger en toegankelijker werd. Echter, de Awb is geen statische wet. Sterker nog, het algemeen bestuursrecht is continue in beweging. Enerzijds door uitspraken van bestuursrechters, denk aan de uitspraken over het vertrouwensbeginsel en het gedoogbesluit. Anderzijds door nieuwe wetgeving, zoals de Wet open overheid die de Wob moet vervangen en de Wet digitale overheid.

Wat zijn de laatste uitspraken en welke nieuwe wetgevingen komen eraan? Wat is de impact hiervan op zaken waar u nu mee bezig bent of die binnenkort gaan spelen? U ervaart dat de complexiteit van projecten door alle ontwikkelingen toeneemt en de impact groot is. Daarom bent u op zoek naar juridische specialisten die het bestuursrecht door en door kennen, die snappen wat impact van de ontwikkelingen is op uw projecten en uw werk en die u pragmatisch en to the point adviseren.

Ons team Bestuursrecht bestaat uit ervaren advocaten die alle onderdelen van het bestuursrecht beheersen. Wij adviseren en procederen in kwesties waarbij de overheid is betrokken.
Dat kan zowel voor als tegen de overheid zijn. Naast onze specifieke kennis op het gebied van het omgevingsrecht en het sociaal domein assisteren wij u graag in zaken op het gebied van:

 • Toezicht en Handhaving
 • Vergunningen
 • Openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Subsidie
 • Bestuurlijke boete
 • Integriteit en Bibob
 • Privacy en gegevensverwerking
 • Schaarse rechten
 • Onderwijsregelgeving
 • Wet Markt en Overheid
 • Awb / Bestuursprocesrecht

Om u optimaal en vanuit verschillende disciplines te kunnen bedienen, werken wij nauw samen met onze specialisten op het gebied van aanbesteding, staatssteun, mededinging, vastgoed en ondernemingsrecht.