×
Home  »  Expertises  »  Bestuursrecht

Recente zaken

 • Advisering en vertegenwoordiging in rechte van een gemeente in verband met gebiedsverboden  en huisverboden
 • Procedure bij CBB voor grote transportonderneming over gebiedsgebonden subsidie en innovatiesubsidie
 • Procedure voor gemeente bij Centrale Raad van Beroep tegen Minister SZW over verdeling bijstandsgelden
 • Het voeren van procedures over het verplaatsen van kabels en leidingen
 • Procedure bij CBB over een Algemeen belang besluit op grond van de Wet Markt en Overheid
 • Advisering gemeente over schaarse rechten / Dienstenrichtlijn (exploitatievergunningen rondvaartboten)

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. Met de introductie van de nieuwe Omgevingswet in 2021 vindt er opnieuw een aardverschuiving plaats, waarbij het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan. Veel regels die nu op rijksniveau worden vastgesteld, zullen straks op lokaal niveau vastgesteld moeten worden. Gemeenten zullen eraan moeten werken om “omgevingsrecht proof” te worden. Bovendien is steeds meer sprake van organische gebiedsontwikkeling. Welke mogelijkheden zijn er in dat verband?
En is uw kennis up to date?

Ons team Bestuursrecht bestaat uit ervaren advocaten die alle onderdelen van het bestuursrecht beheersen. Wij adviseren en procederen in kwesties waarbij de overheid is betrokken.
Dat kan zowel voor als tegen de overheid zijn. Naast onze specifieke kennis op het gebied van het omgevingsrecht en het sociaal domein assisteren wij u graag in zaken op het gebied van:

 • Toezicht en Handhaving
 • Vergunningen
 • Openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Subsidie
 • Bestuurlijke boete
 • Integriteit en Bibob
 • Privacy en gegevensverwerking
 • Schaarse rechten
 • Onderwijsregelgeving
 • Wet Markt en Overheid
 • Awb / Bestuursprocesrecht

Om u optimaal en vanuit verschillende disciplines te kunnen bedienen, werken wij nauw samen met onze specialisten op het gebied van aanbesteding, staatssteun, mededinging, vastgoed en ondernemingsrecht.