×
Home  »  Banking & Finance  »  Financiering & zekerheden

Recente zaken

  • Begeleiding Intertoys bij de overname door Alteri Investors
  • Assisteren Metroprop bij een € 60 mio en € 35 mio vastgoed portofolio financiering door Caerus Debt Investments
  • Assisteren ABN AMRO Bank bij diverse financiële herstructureringen (o.a. een fitnessketen en een online retailer)
  • Ondersteuning Ardagh Group als co-counsel bij diverse bonds issues en haar asset based lending facility

Financiering & Zekerheden

De markt van duurzame financieringsvormen groeit explosief. Welke kansen biedt dit voor u als financier of ondernemer? Na 2021 komt er waarschijnlijk een einde aan de LIBOR en EURIBOR als basis voor de vaststelling van de rente. Wat wordt het alternatief? En heeft dit ook gevolgen voor de leningen van uw onderneming?

Onze specialisten hebben ruime ervaring in de begeleiding van financieringstrajecten. Regelmatig stellen wij voor financiële instellingen en ondernemingen (achtergestelde) kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten en zekerheidsdocumentatie op. Wij richten ons op de financiering van acquisities, vastgoed, projecten en werkkapitaal. Ook assisteren wij bij complexe financiële herstructureringen.

Werkzaamheden

  • Het opstellen en uitonderhandelen van kredietovereenkomsten (waaronder LMA senior en mezzanine kredietovereenkomsten) en leaseovereenkomsten
  • Het opstellen van zekerheidsdocumentatie (zoals pand- en hypotheekrechten, eigendomsvoorbehoud, borgtochten en garanties)
  •  Het adviseren over herstructureringsscenario’s en analyseren van de daaraan verbonden risico’s
  • De uitwinning van zekerheden of het voorkomen daarvan
  • Het adviseren over kredietopzeggingen en vraagstukken met betrekking tot verrekening in (het zicht van) faillissement, bestuursaansprakelijkheid en de actio pauliana

“Er worden steeds hogere eisen aan financiële ondernemingen gesteld. Wij kennen niet alleen deze eisen, maar ook de grenzen hiervan.”

Frank Richel