Financial Litigation

De financiële markten en financiële producten zijn constant in beweging en vragen om specialistische en up-to-date kennis. Wij hebben deze kennis in huis. Wij hebben ons toegelegd op het bijstaan van financiële instellingen, kredietnemers, verzekeraars, leasemaatschappijen en fondsen in procedures ten aanzien van onder andere het nakomen van kredietverplichtingen, fraude, vermeende misleidende verkoop van financiële producten, aanspraken op zorgplichten en het uitwinnen van zekerheden. 

Werkzaamheden

De advocaten van het Financial litigation team hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over financiële geschillen bij gerechtelijke instanties en klachteninstituten zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Procedures over opzegging van (gesyndiceerde) kredietovereenkomsten, nakoming van letters of comfort en schendingen van contractuele garanties
 • Procedures over prospectusaansprakelijkheid, effectendienstverlening en beleggingsverzekeringen
 • Procedures over uitwinning van zekerheidsrechten
 • Procedures over renteswaps (dwaling en schadevergoeding)
 • Procedures over herzieningsbedingen in kredietdocumentatie
 • Procedures over beleggingsadvies en vermogensbeheer

Voorbeelden van recente dienstverlening

 • Het optreden voor een tweetal Nederlandse top 4 banken in een groot aantal (kortgeding)procedures over kwesties als kredietopzegging, uitoefening van zekerheidsrechten, bancaire fraude, borgtochten, hoofdelijkheid, zorgplicht ten opzichte van kredietnemers, zorgplicht ten opzichte van derden en over herzieningsbedingen
 • Het bijstaan van diverse grote leasemaatschappijen in procedures over diverse leasevormen en contracten
 • Het bijstaan van duurzame banken in procedures over energieprojecten
 • Het optreden voor verzekeraars in procedures over diverse (beleggings)verzekerings- producten 

Services

 • Brochure Banking & Finance
 • vanDienst: ons serviceconcept voor ondernemingen, instellingen en overheden.
  Lees hier wat vanDienst voor u kan betekenen.