×
Home  »  Banking & Finance  »  Financial litigation

Recente zaken

  • Het optreden voor twee Nederlandse grootbanken in een groot aantal (kortgeding-) procedures over kwesties als kredietopzegging, uitoefening van zekerheidsrechten, (rente) opslagen, bancaire fraude, borgtochten, hoofdelijkheid, zorgplicht ten opzichte van kredietnemers, zorgplicht ten opzichte van derden en over herzieningsbedingen
  • Het bijstaan van diverse grote leasemaatschappijen in procedures over leasevormen en contracten

Financial Litigation

De financiële wereld wordt geconfronteerd met toenemende regeldruk en rechters die vanuit de zorgplicht en de Europese regelgeving steeds hogere eisen stellen aan financiële ondernemingen. Bovendien hebben financiële ondernemingen een poortwachterrol voor een integere en schone financiële sector. Beschikt u bijvoorbeeld over de vereiste kennis van financieel-economische criminaliteit?

Financiële markten en producten zijn constant in beweging en vragen om specialistische en actuele kennis. Kennis die Van Benthem & Keulen met onze Financial Litigation specialisten in huis heeft. Wij staan financiële instellingen, kredietnemers, verzekeraars, leasemaatschappijen en fondsen bij in juridische procedures. Het kan daarbij gaan over bijvoorbeeld het nakomen van kredietverplichtingen, fraude, vermeende misleidende verkoop van financiële producten, aanspraken op zorgplichten en het uitwinnen van zekerheden.

Werkzaamheden

Wij hebben veel ervaring met het adviseren en procederen over financiële geschillen bij gerechtelijke instanties en klachteninstituten, zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Enkele voorbeelden:

  • Procedures over opzegging van (gesyndiceerde) kredietovereenkomsten, nakoming van letters of comfort en schendingen van contractuele garanties
  • Procedures over prospectusaansprakelijkheid, effectendienstverlening en beleggingsverzekeringen
  • Procedures over uitwinning van zekerheidsrechten
  • Procedures over renteswaps (dwaling en schadevergoeding)
  • Procedures over herzieningsbedingen in kredietdocumentatie
  • Procedures over beleggingsadvies en vermogensbeheer
  • Procedures over renteopslagen

“Het steeds veranderende klantgedrag vraagt om een advocatenkantoor dat durft te innoveren. Onze specialisten hebben een brede en actuele kijk op beleggingsstructuren, financiële producten en fintech-oplossingen.”

Frank Richel