×
Home  »  Expertises  »  Arbeid & Pensioen

Recente zaken

 • Advisering arbeidsrechtelijke aspecten ten behoeve van de opening van een Nederlandse vestiging van een Engels bedrijf
 • Onderhandeling vakbonden over nieuw Sociaal Plan in GGZ sector
 • Omvangrijke reorganisatie in de retail branche
 • Opstellen klokkenluidersregeling in de onderwijssector
 • Advisering over toepassing WNT
 • Opstellen lease-regeling
 • Advisering meerdere gemeenten over Wnra
 • Advisering invoering ondernemingsraad in concernverband

Arbeid & pensioen

De omgeving waarbinnen u opereert verandert in een hoog tempo. Flexibele arbeidsvormen staan hoog op de verlanglijst, maar wat is er mogelijk en hoe ontwikkelt de regelgeving zich op dat punt?

Ook is de inhuur van zelfstandigen en platformarbeid sterk in opkomst. Hoe speelt uw organisatie op deze ontwikkelingen in? Tegelijk zien we dat werknemers met een vast dienstverband door de nieuwe wetgeving nu sterk beschermd zijn. Hoe gaat u het beste om met bijvoorbeeld ziekte of underperformance van uw medewerkers?

Als werkgever verkeert u in een dynamische wereld die voortdurend verandert en veel vraagt van uw juridische kennis. De advocaten van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen helpen u – strategisch en operationeel – met alle uitdagingen op het snijvlak van HR en Legal. U kunt bij ons terecht voor een ingewikkelde herstructurering, arbeidsvoorwaarden of dreigende staking. Maar ook voor de afwikkeling van arbeidsrechtelijke problemen in de individuele arbeidsrelatie.

Onze advocaten hebben een persoonlijke en laagdrempelige benadering, zijn oplossingsgericht en schakelen snel.

Deelgebieden Arbeidsrecht

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsrecht in overnames
 • CAO en medezeggenschap
 • Inhuur zelfstandigen (zzp)
 • Ontslag
 • Overgang van onderneming
 • Pensioen
 • Reorganisatie
 • Stakingsverbod
 • Statutair bestuurders
 • Uitzending en detachering
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Ziekte en re-integratie