×
Home  »  Aansprakelijkheid & Verzekering  »  Verzekeringsrecht

Recente zaken

  • Procedure over verjaring onder artikel 7:942 (oud) BW en het overgangsrecht
  • Aandeel in DD over omvang dekking brand/opstal/WA verzekering

Verzekeringsrecht

De verzekeringsovereenkomst is er in diverse soorten en maten. Denk aan de aansprakelijkheidsverzekering, de reisverzekering en de inboedel- en opstalverzekering.
Maar vergeet ook zeker niet de arbeidsongeschiktheidsverzekering en levensverzekering.

Het verzekeringsrecht, zoals neergelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kennen we alweer sinds 2006. Nog steeds zien we echter de traditionele geschillen, zoals de mededelingsplicht, de verjaring van een aanspraak en de eigen schuld.

De advocaten binnen het team van Aansprakelijkheid & Verzekering hebben diepgaande kennis van het verzekeringsrecht. Zij treden met name op voor verzekeraars en hebben ruime ervaring. Wij adviseren en procederen over verzekeringsrechtelijke vraagstukken als: verjaring, polisdekking, uitsluitingen, eigen schuld, de informatieverplichting bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst en de incidentenmelding. Wij werken in voorkomende kwesties nauw samen met de advocaten van het team Banking & Finance die zich bezig houden met vraagstukken rondom de Wet op het financieel toezicht.

“Een medische tuchtklacht kan iedere zorgverlener overkomen. Wij begrijpen de impact en hebben de ervaring om u bij te staan.”

Petra klein Gunnewiek