×
Home  »  Expertises  »  Aanbestedingsrecht

Recente zaken

  • Advisering en begeleiding van gemeenten bij grote (en politiek gevoelige) gebiedsontwikkelingen
  • Begeleiding van een internationaal farmaconcern bij de aanbestedingen van het rijk voor de levering van vaccins

Aanbestedings­recht

Aanbesteding is niet meer weg te denken en heeft een vaste plaats veroverd in ons rechtsbestel. Het aantal aanbestedingen neemt fors toe en duurzaamheid en innovatie worden steeds belangrijker. Ook binnen het sociaal domein zien wij een toename van het aantal aanbestedingsgerechtelijke geschillen. Aanbestedingsrecht staat kortom prominent op de kaart.

Het aanbestedingsproces kan echter complex zijn. Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

De advocaten van het team Aanbestedingsrecht begrijpen de dynamiek van een aanbesteding en spelen daarin een actieve en ondernemende rol. Zij kennen de belangen die er voor de opdrachtgever en de inschrijver op het spel staan en helpen u met praktische inzichten en nuchter ondernemerschap. Ook op het gebied van vrijwillige aanbestedingen beschikken de advocaten van onze praktijkgroep over veel praktische kennis en ervaring.

Wij treden op voor zowel opdrachtgevers (aanbestedende diensten) als voor opdrachtnemers (gegadigden/inschrijvers). Hierdoor weten wij uit ervaring wat er aan de andere kant van de tafel speelt. Wij bovendien voortdurend oog voor de (commerciële) verhouding tussen de partijen en zorgen ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd.

Werkzaamheden

  • Advisering rondom de inrichting van uw aanbesteding
  • Begeleiding van de contacten met gegadigden of inschrijvers
  • Behartigen van uw belangen in relatie met (potentiële) inschrijvers
  • Advisering rondom uw aanmelding of inschrijving
  • Begeleiding van de contacten met de aanbestedende dienst
  • Behartigen van uw belangen in relatie met de aanbestedende dienst
  • Procedures in kort geding

“Wat kan wèl om mijn doel te bereiken? Dàt is belangrijk voor een cliënt.”

Walter Engelhart