Zorgevent 'Klachten, claims en calamiteiten'

Op 23 april 2024 organiseren wij, op ons kantoor te Utrecht, het Zorgevent 'Klachten, claims en calamiteiten'. Tijdens dit event gaan wij graag met u in gesprek over wat de praktijk bezighoudt.

Uiteraard doen we dat aan de hand van actuele jurisprudentie, en daarbij zullen we aandacht besteden aan onderwerpen zoals het wel of niet overleggen van calamiteitenrapportages, het inzagerecht en de gewijzigde KNMG-richtlijn en de gewijzigde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de bijeenkomst zal er alle ruimte zijn om onderwerpen aan te kaarten en input te leveren. 

Programma:  
14.30 uur  Inloop en ontvangst
15.00 uur  Aanvang programma met medewerking van Joke Smink, jurist medische zaken Amsterdam UMC en lid-jurist RTG Den Bosch
17.15 uur  Afsluiting en borrel 

Deelname aan het Zorgevent is kosteloos. U kunt zich via de button aanmelden.