Webinar (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag: Wat u als organisatie moet weten!

Op donderdag 17 februari 2022 organiseert Van Benthem & Keulen het webinar: (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag: Wat u als organisatie moet weten!

De afgelopen weken hebben de kranten er vol van gestaan en kon u de tv niet aanzetten of het ging er wel over: (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp waar u als General Counsel, bedrijfsjurist en/of HR-manager nu ongetwijfeld vragen over krijgt. Want, hoe heeft u zaken binnen uw organisatie geregeld en vastgelegd? Wat zijn de juridische kaders vanuit zowel arbeidsrechtelijk als (werkgevers)aansprakelijkheid perspectief? Waar moet u op letten bij bestaande en nieuw te sluiten overeenkomsten? En wanneer kunt u als derde (secundaire) partij aansprakelijk worden gesteld?

Tijdens deze interactieve online bijeenkomst praten onze advocaten u bij en beantwoorden zij uw vragen. Het programma van deze middag is als volgt:

15.00 uur  Opening door Johan Koggink, directeur Van Benthem & Keulen

15.10 uur   Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, door Anne Haverkort, advocaat arbeidsrecht en Petra klein Gunnewiek, advocaat aansprakelijkheidsrecht

Een werkgever moet er alles aan doen om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Hij moet streven naar een cultuur binnen het bedrijf zonder seksuele intimidatie, angst of onveiligheid. Maar hoe kan een werkgever dat doen? Waartoe is hij verplicht op grond van de Arbowetgeving? Is het bijvoorbeeld nodig hiervoor een aparte gedragscode op te stellen of een vertrouwenspersoon aan te stellen?
Wat moet je doen als een medewerker zich meldt met een klacht over seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer door een collega of leidinggevende? Kun je als werkgever aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van grensoverschrijdend gedrag op het werk? En last but not least: is grensoverschrijdend gedrag op het werk door een medewerker reden voor ontslag? Deze en andere vragen, die aan de orde kunnen zijn in de relatie tussen werkgever en werknemer, staan centraal in dit eerste uur van het webinar.

16.10 uur  Pauze

16.20 uur  Grensoverschrijdend gedrag: wat is uw verantwoordelijkheid als organisatie ten opzichte van derde partijen? door Kirsten Maes, advocaat aansprakelijkheidsrecht en gepromoveerd op secundaire aansprakelijkheid

Op organisaties rust niet alleen een zorgplicht om seksueel grensoverschrijdend gedrag van en jegens hun eigen werknemers zoveel als mogelijk te voorkomen. Oók tegenover derde partijen – denk aan klanten van een winkel, studenten van een onderwijsinstelling, sporters op een sportvereniging, patiënten in een zorginstelling en andere ‘bezoekers’ van verschillende organisaties – kan op de betrokken organisaties een zogenoemde secundaire zorgplicht rusten om zoveel als mogelijk te voorkomen dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag door een andere partij. Wat houdt die secundaire zorgplicht precies in, en in welke gevallen kan uw organisatie aansprakelijk worden gehouden voor grensoverschrijdend gedrag door (primaire) partijen waar u als (secundair) betrokken partij toezicht op had moeten houden?

 

16.45 uur   De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor bestaande en nieuw te sluiten overeenkomsten, door prof. Marcel Ruygvoorn, advocaat contractenrecht

In hoeverre kan seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers van uw organisatie ten opzichte van afnemers of toeleveranciers gevolgen hebben voor gesloten overeenkomsten? Kan dit een grond opleveren voor beëindiging van die overeenkomsten door opzegging of ontbinding of misschien wel schadevergoeding op grond van wanprestatie? En in het laatste geval, in hoeverre kan die aansprakelijkheid worden uitgesloten (geëxonereerd)? Deze en aanpalende vragen komen tijdens deze presentatie aan de orde. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de verbintenisrechtelijke gevolgen die samenhangen met verwijzingen in commerciële contracten naar bijvoorbeeld een “code of conduct” waarin (ook) regels zijn verwoord over grensoverschrijdend gedrag.

17.10 uur  Afsluiting en einde

Bent u General Counsel, bedrijfsjurist, in-house advocaat of HR manager en wilt u deelnemen aan dit webinar? Schrijft u zich dan in via de button 'direct aanmelden'. Deelname aan het webinar is kosteloos en exclusief voor de hiervoor genoemde doelgroepen.