Webinar 'Didam-arrest en contracteren: wat u moet weten bij de aankoop van overheidsgronden en waar u op moet letten'

Bent u bedrijfsjurist of vanuit uw functie betrokken bij de aankoop van overheidsgronden?

Op  maandag 13 juni 2022 van 15.30 uur tot 16.30 uur organiseren wij daarom het webinar:

'Didam-arrest en contracteren: wat u moet weten bij de aankoop van overheidsgronden en waar u op moet letten'.

Tijdens dit webinar gaan Alrik Bijkerk, Marcel Ruygvoorn en Anne Kusters onder andere in op de vragen:

  • Mogen lopende onderhandelingen worden afgebroken of moet worden dooronderhandeld?
  • Leidt het afbreken van onderhandelingen tot schadeplichtigheid?
  • Mag nog uitvoering worden gegeven aan gesloten overeenkomsten?
  • Wat is de status van gesloten overeenkomsten waarbij onroerende zaken reeds zijn geleverd?
  • Hoe kan je op eventuele nadelige gevolgen anticiperen, bijvoorbeeld in de vorm van exoneratiebepalingen of vrijwaringsclausules?

Het webinar wordt uitgezonden vanuit de studio van Van Benthem & Keulen. Deelname aan het webinar is kosteloos en exclusief voor bedrijfsjuristen en functionarissen die betrokken zijn bij de aankoop van overheidsgronden.