Webinar Actualiteiten Onderwijs 2021

Onlangs is de “Staat van het Onderwijs 2021” gepubliceerd. In het rapport is veel aandacht besteed aan kansenongelijkheid, een onderwerp waar onder andere door de indrukwekkende documentaire ‘Klassen’ steeds meer aandacht voor is. Ook besteedt het rapport aandacht aan onderwijs in de coronaperiode, het aanpassingsvermogen dat daarbij komt kijken en wordt er een oproep gedaan om het onderwijs na de coronapandemie structureel te verbeteren. De overheid stelt 8,5 miljard euro beschikbaar voor het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw dagelijkse praktijk, hoe zit het met de juridische kaders en risico’s en hoe kunt u hiermee omgaan?

Op maandag 7 juni 2021 van 14:00 uur tot 15:30 uur organiseren wij een online bijeenkomst voor juristen en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in sectoren MBO, HBO en WO. Tijdens het webinar praten de advocaten van ons multidisciplinaire Onderwijsteam u bij over de actualiteiten zoals hiervoor genoemd. Ook wordt ingegaan op het bindend studieadvies, do’s en don’ts bij nieuwe (innovatieve) opleidingen en de impact van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli a.s. in werking treedt.

Het programma is als volgt:

14:00 uur:     Welkom en inleiding actualiteiten onderwijs, waaronder de toegenomen aandacht voor
                        kansenongelijkheid en de recent verschenen publicatie ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ 
                        
(door Anne Haverkort en Julia Krijbolder)

14:20 uur:     Hoe wordt omgegaan met het bindend studieadvies in tijden van corona en daarna?
                       (door Willemijn Oudenaarden en Julia Krijbolder)

14:40 uur:     Korte pauze

14:50 uur:     De juridische risico’s bij nieuwe (innovatieve) opleidingen, macrodoelmatigheid,
                       stageproblematiek en aansluiting op de arbeidsmarkt

                       (door Marcel Ruygvoorn en Mariel Vrielink)

15:10 uur:     Een overzicht van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli a.s. in
                        werking treedt en de impact van deze wijzigingen op onderwijsinstellingen

                        (door Mariel Vrielink en Marcel Ruygvoorn)

15:30 uur:     Einde

Bent u werkzaam binnen een MBO, HBO en/of WO instelling en wilt u zich inschrijven voor dit event? Klik dan op de direct aanmelden button. Deelname aan dit webinar is kosteloos.