Seminar Duurzame Stad en de Omgevingswet

Op dinsdag 19 september 2023 organiseren wij, in samenwerking met architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco, het evenement 'Duurzame Stad en de Omgevingswet'.

Een fysieke bijeenkomst, waarin verschillende sprekers concrete voorbeelden geven van hoe zij duurzaamheid in de stad nu aanpakken en wat er straks onder de Omgevingswet verandert.

Tijdens dit seminar gaan we in op drie specifieke thema's rond Duurzame Stad, te weten: Gezondheid, Energietransitie en hoe de Omgevingswet helpt bij het verder ontwikkelen van een duurzame stad. Op ons kantoor in Utrecht kunt u ervaringen uitwisselen met andere aanwezigen en gaat u met een lijst vol voorbeelden en ideeën naar huis. Wij nodigen u van harte uit! De inschrijving voor dit event start eind juni 2023. 

Programma:

13:00 uur  Inloop en ontvangst met een duurzame lunch

13:30 uur  Opening en welkom door dagvoorzitter Monique Rus, Van Benthem & Keulen

13:45 uur  Gezondheid nu en onder de Omgevingswet:

  • Dr. Wilma Waterlander, onderzoeker bij het Amsterdam UMC, department of Public & Occupational Health, gaat samen met Bastiaan Wallage, Van Benthem & Keulen in op de rol van de gemeente in het realiseren van een gezonde voedselomgeving. Het blijkt dat gemeenten nu nog niet genoeg mogelijkheden hebben om de voedselomgeving te reguleren en dat aanpassingen in de wet dus wenselijk zijn. In hoeverre kunnen gemeenten toch regels stellen? Wat kunt u als gemeente verder doen? Bastiaan en Wilma bespreken deze onderwerpen met u
  • Merel Holtkamp, Van Benthem & Keulen, bespreekt het wettelijk instrumentarium onder de Omgevingswet in relatie tot gezondheid.

14:45 uur  Pauze

15:00 uur  Energietransitie in de stad nu en onder de Omgevingswet:

  • Elien Vugts, senior jurist (vastgoed en energierecht) bij de gemeente Utrecht, bij de gemeente Utrecht, vertelt hoe de gemeente Utrecht vorm geeft aan de energietransitie, ook in relatie tot de komst van de Omgevingswet.
  • Niet alleen in, maar ook onder onze steden wordt het steeds drukker. Reimer Helder, Van Benthem & Keulen, legt uit welke juridische mogelijkheden gemeenten hebben om de installatie en het in werking hebben van gesloten bodemenergiesystemen in de ondergrond te reguleren. Daarbij gaat hij ook in op de reguleringsmogelijkheden onder de Omgevingswet.

15.45 uur  (Hoe) helpt de Omgevingswet bij het (verder) ontwikkelen van een duurzame stad?

  • Dagvoorzitter Monique Rus gaat hierover in gesprek met Luuk Vranken, Architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco en Mathilde van Velzen, Van Benthem & Keulen. Zowel de praktijk als de juridische kant komen aan de orde. Tijdens dit interactieve gesprek is er gelegenheid om uw vragen te stellen.

16:30 uur  Afsluiting en met een drankje en hapje napraten en ervaringen delen.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.