Rechtmatigheid en zorgfraude in het sociaal domein

Steeds vaker verschijnen verontrustende berichten in het nieuws over fraude in het sociaal domein. Er zijn diverse instrumenten waarmee gemeenten fraude kunnen voorkomen en aanpakken, maar hier wordt in het beleid en in de praktijk nog niet altijd even goed gebruik van gemaakt. Het aanpakken van fraude binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 is voor veel gemeenten nog relatief nieuw, maar wel noodzakelijk.

Tijdens het seminar dat wij op donderdag 8 juni 2023 van 14.00 uur tot 18.00 uur, in samenwerking met Croon Advocaten en Significant Groep organiseren, behandelen we diverse handelingsperspectieven voor gemeenten tijdens de verschillende fasen van de samenwerking met zorgaanbieders. In één van de deelsessies richten we ons op de instrumenten van gemeenten die tijdens de inkoopfase kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat er contracten worden gesloten met een niet-integere zorgaanbieders. In de andere deelsessie wordt aandacht besteed aan toezicht en handhaving tijdens de uitvoeringsfase. Afsluitend wordt tijdens het seminar gesproken over winstnormering, een ander relevant en actueel thema in het sociaal domein!

Aanmelden

Heeft u interesse om aan dit seminar deel te nemen? Meldt u zich dan per e-mail aan, via [email protected]. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u meer informatie over het programma en de sprekers. Het seminar vindt plaats op ons kantoor aan de Archimedeslaan 61 te Utrecht. Deelname is kosteloos.