Masterclass Arbeidsrecht voor HR-professionals - online

Tijdens de online masterclass Arbeidsrecht voor HR-professionals op 7 december 2021 praten wij deze doelgroep bij over de relevante ontwikkelingen op het snijvlak tussen HR en arbeidsrecht. 

De onderwerpen van deze masterclass komen veelal overeen met die van iura actua online Arbeid & Pensioen, maar worden tijdens deze masterclass vertaald naar de praktijk van de HR-professional.  

Tijdens de bijeenkomst van de Masterclass Arbeidsrecht voor HR-professionals zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • werkgeversaansprakelijkheid 
  • ontwikkelingen rond het concurrentiebeding 
  • actualiteiten jurisprudentie en regelgeving

We praten u graag bij op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. 
Daarnaast wordt door de overspannen arbeidsmarkt steeds meer geprocedeerd over het concurrentiebeding. We zullen u ook op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op dat gebied. 
Tot slot worden de overige actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving behandeld. 

Het programma is als volgt:

14.00 uur  Werkgeversaansprakelijkheid, door Petra klein Gunnewiek
14.45 uur  Concurrentiebeding, door Wouter van der Boon
15.30 uur  Pauze
15.40 uur  Actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving, door Pieter Mantel 
16.10 uur  Afsluiting en einde

Deelname aan dit webinar is kosteloos, doch specifiek voorbehouden aan HR-professionals.