masterclass Arbeidsrecht online voor HR-professionals

Tijdens de masterclass Arbeidsrecht online voor HR-professionals praten wij deze doelgroep bij over de relevante ontwikkelingen op het snijvlak tussen HR en arbeidsrecht. 

De onderwerpen van deze masterclass komen overeen met die van iura actua online Arbeid & Pensioen, maar worden tijdens deze masterclass vertaald naar de praktijk van de HR-professional.  

Tijdens deze (online) bijeenkomst praten wij u bij op de arbeidsrechtelijke uitdagingen in de post Corona economie en zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Herstructurering
  • Ontwikkelingen platformarbeid 
  • Actualiteiten jurisprudentie en regelgeving

Allereerst is er aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van herstructureringen van organisaties, waarbij uiteraard ook aandacht aan de (on)mogelijkheden bij reorganisaties zal worden besteed. Daarna worden aan de hand van recente rechtspraak de ontwikkelingen rond platformarbeid besproken. Tot slot wordt u op de hoogte gebracht van de overige actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving. 

Het programma is als volgt:

14.00 uur  Herstructurering, door Pieter Mantel en Evelien Brussee
14.45 uur  Platformarbeid, door Concetta Allegra
15.30 uur  Pauze 
15.40 uur  Actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving, door Anne Haverkort 
16.10 uur  Afsluiting

Deelname aan de masterclass Arbeidsrecht is gratis, doch specifiek voorbehouden aan HR-professionals.