iura actua online Zorg

Tijdens iura actua online Zorg praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen binnen het gezondheidsrecht en sociaal domein. Hieronder vindt u het programma: 

14:00 uur - 14:50 uur Goede zorg en Covid-19
door Jonna De Clerck en Stijn Könning

Inmiddels is het al ruim een jaar geleden dat het coronavirus zijn intrede deed in de samenleving, maar in het bijzonder in de gezondheidszorg. De zorg raakte overbelast en er was veel schaarste zowel op het terrein van personeel als hulpmiddelen. De verplichting van een zorgaanbieder om goede zorg te leveren kwam daarmee onder druk te staan. Jonna De Clerck en Stijn Könning praten met u over de gewijzigde omstandigheden, goede zorg en coronaclaims.

15:00 uur - 15:50 uur Actualiteiten Zorginkoop
door Sebastiaan Garvelink en Wouter Koelewijn

Voor de zorg die samenhangt met Covid-19 onderhandelden de ziekenhuiskoepels met ZN over een addendum op de zorgovereenkomst 2021. Wat is de impact op uw organisatie?. Intussen worden in diverse sectoren ook de eerste stappen gezet voor het sluiten van de zorgovereenkomst 2022. Wat zijn de kaders en wat geldt als de zorginkopers een instelling of bepaalde zorg helemaal niet meer willen contracteren? Sebastiaan Garvelink en Wouter Koelewijn bespreken met u hoofdlijnen en aandachtspunten aan de hand van overeenkomsten en jurisprudentie.

16:00 uur - 16:50 uur Actualiteiten Governance
door Bas van Schelven en Wouter Koelewijn

Zorginstellingen worden geconfronteerd met heel veel nieuwe regels die hun governance raken. Zo treedt op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Een half jaar later volgt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Bovendien gaat naar verwachting dit najaar het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) in internetconsultatie, en wordt er gezinspeeld op mogelijke wijzigingen van de Governancecode Zorg 2017. Bas van Schelven en Wouter Koelewijn praten u graag bij over de gevolgen van al deze wijzigingen.

Wilt u deelnemen aan iura actua online Zorg? Schrijft u zich dan in via de aanmeldbutton. Na inschrijving ontvangt u kort voorafgaand aan het webinar de inlog informatie. Deelname aan het webinar is gratis.

Het is ook mogelijk om één of meerdere van bovenvermelde deelsessies bij te wonen. U kunt dan op het vermelde tijdstip inschakelen.