iura actua online Bestuursrecht

Tijdens iura actua online Bestuursrecht praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen binnen het bestuursrecht.

Hieronder vindt u het programma van deze bijeenkomst:

14.00 uur  Welkomstwoord
14.05 uur  Actualiteiten Awb algemeen, door Monique Rus en Melinda Gayir
14.35 uur  Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht, door Merel Holtkamp en Mathilde van Velzen-de Boer
15.05 uur  Pauze
15.15 uur  Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht, door Merel Holtkamp en Mathilde van Velzen-de Boer
15.45 uur  Actualiteiten planschade en nadeelcompensatie, door Frank Mulder en Alrik Bijkerk 
16.15 uur  Pauze
16.25 uur  Openbaarheid van bestuur, door Bastiaan Wallage en Emily den Boer 
16.55 uur  Afsluiting
 

Dit webinar is exclusief voor bedrijfs- en overheidsjuristen en General Counsel. Deelname aan dit webinar is kosteloos.