iura actua online Arbeid & Pensioen

Tijdens de bijeenkomst van de IURA ACTUA Arbeidsrecht op 1 december 2022, zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De positie van de (statutair) bestuurder 
  • Gelijke behandeling op het werk
  • Actualiteiten arbeidsrecht

De arbeidsrechtelijke positie van bestuurders wijkt in belangrijke mate af van werknemers. Wat zijn de belangrijkste verschillen? We hebben het over de juridische aandachtspunten, maar vooral ook over de vraag hoe in de (ontslag)praktijk geschillen met bestuurders worden opgelost. 

In principe dient een werkgever zijn werknemers gelijk te behandelen, tenzij hij een goede reden heeft om onderscheid te maken. Dit roept in de praktijk allerlei vragen op. Zoals mag een werkgever bij sollicitaties de voorkeur geven aan vrouwen? Of mag een werkgever het dragen van een hoofddoek verbieden? Moet een werkgever bij gelijke arbeid gelijk belonen? We behandelen deze vragen, inclusief actuele rechtspraak op dit gebied, en geven praktische tips. Ook gaan wij in op het recente arrest van de Hoge Raad over vrijheid van meningsuiting op het werk. 

Tot slot bespreken wij zoals gebruikelijk de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht: nieuwe wet- en regelgeving en interessante actuele rechtspraak.
 
Het programma is als volgt: 

14.00 uur  De positie van de (statutair) bestuurder, door Pieter Mantel
14.40 uur  Pauze
14:50 uur  Gelijke behandeling en vrijheid van meningsuiting op het werk, door Concetta Allegra
15.30 uur  Actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving, door Nino Solisa
16.10 uur  Afsluiting en einde 

Wilt u deelnemen aan de iura actua (online) Arbeid & Pensioen? Schrijft u zich dan in via de aanmeldbutton. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.  

Dit webinar is exclusief voor bedrijfsjuristen, general counsel en in-house advocaten. Deelname aan dit webinar is gratis.