Zettastor B.V.

Datum faillissement: 31 October 2017

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.P. Lunter
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 31 oktober 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zettastor B.V. (KvK-nummer: 53495861), statutair gevestigd te Naarden en feitelijk gevestigd te (1042 AZ) Amsterdam aan de Gyroscoopweg 140, met benoeming van mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Nowee tot curator.

Curator