TCN UROP SE c.s.

Datum faillissement: 23 November 2012
Datum surseance: 30 October 2012

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement
 

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 30 oktober 2012 heeft de rechtbank te Utrecht surseance van betaling verleend aan Europeese Naamloze Vennootschap TCN UROP SE (KvK-nummer: 30148126), statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (3542 AB) Utrecht, Atoomweg 50, correspondentieadres: Postbus 2847, 3500 GV Utrecht, met benoeming van mr. R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mrs. A. van der Schee en J. Westerhof tot bewindvoerders. Bij beschikking van 23 november 2012 is deze surseance omgezet in een faillissement met aanstelling van mrs. A. van der Schee en J. Westerhof tot curatoren. Mr. P.J. Neijt is benoemd tot opvolgend rechter-commissaris.

Curator