Salllac B.V.

Datum faillissement: 21 August 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 21 augustus 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salllac B.V. (KvK-nummer: 28073425), statutair gevestigd te Maarssen en feitelijk gevestigd te (3738 CB) Maartensdijk aan de Dorpsweg 79, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator