Propinter Vastgoed Recreatie B.V.

Datum faillissement: 15 April 2013
Datum surseance: 29 March 2013

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Op 29 maart 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Propinter Vastgoed Recreatie B.V. (KvK-nummer: 16080484), statutair gevestigd te Houten, feitelijk gevestigd te (3555 HW) Utrecht aan de Demkaweg 11 (postbus 9784, 3506 GT Utrecht), voorlopig surseance van betaling verleend met aanstelling van mr. C. de Jong tot bewindvoerder. Op 15 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 12 mei 2014 is mr. P.J. Neijt tot opvolgend rechter-commissaris benoemd. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. H. Dulack als opvolgend curator.

Curator