P&P People B.V.

Datum faillissement: 23 April 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 23 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&P People B.V. handelend onder de naam P&P People, Proef & Probeer Bij Makro (KvK-nummer: 34132049), statutair en feitelijk gevestigd te (3821 BN) Amersfoort aan de Softwareweg 3 (Postbus 361, 3800 AJ Amersfoort), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot curator.

Curator