Phoenix Franchise B.V.

Datum faillissement: 07 July 2020

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 7 juli 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Phoenix Franchise B.V. (KvK-nummer: 69139059), statutair en feitelijk gevestigd te (4132 CB) Vianen aan de Lijnbaan 15, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator