Ontwikkelingsmaatschappij Rhijnhuysen B.V.

Datum faillissement: 25 October 2017
Datum surseance: 29 March 2013

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Op 29 maart 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontwikkelingsmaatschappij Rhijnhuysen B.V. (KvK-nummer: 16086377), statutair gevestigd te Houten, feitelijk gevestigd te (3555 HW) Utrecht aan de Demkaweg 11 (postbus 9784, 3506 GT Utrecht), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. C.M. Dijksterhuis tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking van 12 mei 2014 is mr. P.J. Neijt tot opvolgend rechter-commissaris benoemd. Bij beschikking van 9 december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland verlenging van de surseance van betaling verleend voor de duur van anderhalf jaar, ingaande 29 september 2014. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als bewindvoerder met gelijktijdige benoeming van mr. H. Dulack als opvolgend bewindvoerder. Bij beschikking van 25 oktober 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot curator.

Curator