Nickname B.V.

Datum faillissement: 30 March 2021

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.J. Hofman
Rechtbank: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 30 maart 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nickname B.V. (KvK-nummer: 71456252), statutair en feitelijk gevestigd te (1251 XX) Laren aan de Frans Langeveldlaan 28, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator