MS Mode France B.V.

Datum faillissement: 07 June 2017

Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. I.M. Bilderbeek
Rechtbank: rechtbank Amsterdam

Omschrijving

Bij vonnis van 7 juni 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MS Mode France B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) zaakdoende te (1112 TA) Diemen aan de Diemermere 1 (KvK-nummer: 33184237) met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F. Kemp en mr. C. de Jong tot curatoren. Bij beschikking van 1 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 26 april 2019 is mr. F. Kemp op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. D.M. van Geel als opvolgend curator.

Curator