McKayconnect B.V.

Datum faillissement: 28 March 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 28 maart 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McKayconnect B.V. (KvK-nummer: 66781094), statutair en feitelijk gevestigd te Soest een de Koningsweg 2 36, met benoeming van mr. J.F. Haeck tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator