MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

Datum faillissement: 25 October 2018
Datum surseance: 23 October 2018

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement
Persverklaring curatoren IJsselmeerziekenhuizen 19 december 2019

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Op 23 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. h.o.d.n. MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek (KvK-nummer: 41246350), statutair gevestigd te Lelystad en feitelijk gevestigd te (8233 AA) Lelystad aan de Ziekenhuisweg 100, adres nevenvestigingen: (MC Emmeloord) Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord en (MC Dronten) Het Zwarte Water 77, 8253 PD Dronten, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee en mr. F.A.M. Nowee tot bewindvoerders. Bij beschikking van 25 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr. A. van der Schee en mr. F.A.M. Nowee tot curatoren.

Curator