MacCity.nl B.V.

Datum faillissement: 17 April 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. E.T.M. Schoevaars
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 17 april 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MacCity.nl B.V. (KvK-nummer: 60196106), tevens handelend onder de namen MacCity.nl, MacOutlet en Mccity (KvK-nummer: 60196106), statutair en feitelijk gevestigd te (8305 BP) Emmeloord aan de Reaal 9 E, met benoeming van mr. E.T.M. Schoevaars tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator