Leuk 2 B.V.

Datum faillissement: 07 May 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.P. Lunter
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 7 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leuk 2 B.V. (KvK-nummer: 68607784), statutair gevestigd te Bussum en feitelijk gevestigd te (1013 AP) Amsterdam aan de Danzigerkade 8, met benoeming van mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator