Lennagement B.V.

Datum faillissement: 28 May 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lennagement B.V. (KvK-nummer: 30181287), statutair gevestigd te IJsselstein en feitelijk gevestigd te (1704 RW) Heerhugowaard aan de Celsiusstraat 32 (Postbus 238, 3500 AE Utrecht), met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator