Kozel Bouw B.V.

Datum faillissement: 18 July 2017

Vonnis
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 18 juli 2017 heeft de rechtbank Den Haag aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kozel Bouw B.V. (KvK-nummer: 27004176), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te (2614 GR) Delft aan de Buitenwatersloot 316, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. D.M. Staal tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator