Koops Furness N.V. c.s.

Datum faillissement: 22 August 2014
Datum surseance: 18 August 2014

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 18 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de naamloze vennootschap Koops Furness N.V. (KvK-nummer: 32081766), statutair gevestigd te Bunschoten, feitelijk gevestigd te (8024 AA) Zwolle aan de Ceintuurbaan 50 (Postbus 614, 8000 AP Zwolle), voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee en mr. J.A.A. Boers tot bewindvoerder. Bij beschikking van 22 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee en mr. J.A.A. Boers tot curator. Bij beschikking van 2 januari 2020 is mr. J.A.A. Boers op eigen verzoek ontslagen als curator en is mr. L.L. de Boef benoemd tot opvolgend curator.

Curator