Jurriëns Vastgoed B.V.

Datum faillissement: 29 November 2016

Vonnis
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 29 november 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurriëns Vastgoed B.V. (KvK-nummer: 30005312), gevestigd te (3542 AR) Utrecht aan de Sophialaan 1, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. D.M. Staal tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator