J. de Klerk Beheer B.V.

Datum faillissement: 21 April 2020

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 21 april 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. de Klerk Beheer B.V. (KvK-nummer: 64096052), statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd te (3862 PW) Nijkerk aan de Prinsenweg 18 017, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator