Halfords Nederland B.V.

Datum faillissement: 07 October 2014

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 7 oktober 2014 van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Halfords Nederland B.V. (KvK-nummer: 30055852), statutair gevestigd te Veenendaal, h.o.d.n. Bike World, Halfords, Halfords Nederland B.V., Halfords Superstore, Halgros, Halfords OP=OP Shop, feitelijk gevestigd te (3903 LX) Veenendaal aan de Accustraat 2 (Postbus 218, 3900 AE Veenendaal), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack en mr. R.G. Roeffen tot curatoren.

Curator