Flower Vision B.V.

Datum faillissement: 11 September 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. C.P. Lunter
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 11 september 2018 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flower Vision B.V. (KvK-nummer: 66442575), statutair en feitelijk gevestigd te (2201 TP) Noordwijk aan De Hooge Krocht 1, met benoeming van mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zwaag tot curator.

Curator