Exsample Media B.V.

Datum faillissement: 30 April 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 30 april 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exsample Media B.V. tevens handelend onder de naam Exsample Sampling en Exsample Promotions (KvK-nummer: 33257497), statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (3821 BN) Amersfoort aan de Softwareweg 3 (Postbus 361, 3800 AJ Amersfoort), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.J. Neijt (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. H. Dulack tot curator.

Curator