Euroga B.V.

Datum faillissement: 25 April 2007
Datum surseance: 05 February 2007

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 5 februari 2007 heeft de rechtbank te Utrecht de surseance van betaling uitgesproken van Euroga B.V. (KvK-nummer: 33289739), statutair gevestigd te Soest, feitelijk gevestigd te (1076 AZ) Amsterdam aan de Locatellikade 1 (Postbus 87459, 1080 JL Amsterdam), met benoeming van mr. M.H.F. van Vugt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee tot bewindvoerder. Bij vonnis van 25 april 2007 is deze surseance omgezet in een faillissement met aanstelling van mr. A. van der Schee tot curator. Bij beschikking van 8 januari 2018 is mr. S.C. Hagedoorn benoemd tot opvolgend rechter-commissaris. Bij beschikking van 27 september 2019 is mr. J.F. Haeck benoemd tot opvolgend rechter-commissaris.

Curator