Emoji Sushi B.V.

Datum faillissement: 18 February 2020

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Rechtbank: mr. P.A.M. Penders

Omschrijving

Bij vonnis van 18 februari 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emoji Sushi B.V. (KvK-nummer: 71456457), statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (3811 AS) Amersfoort aan het Kamp 32, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator