The Dutch installation company B.V.

Datum faillissement: 27 August 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. S.C. Hagedoorn
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 27 augustus 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Dutch installation company B.V. (KvK-nummer: 66777712), statutair en feitelijk gevestigd te (3762 EC) Soest aan de Koningsweg 2 36, met benoeming van mr. S.C. Hagedoorn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Curator