De Bank B.V.

Datum faillissement: 16 April 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 16 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bank B.V. (KvK-nummer: 66114799), statutair en feitelijk gevestigd te (3811 HN) Amersfoort aan de Stadsring 69, met benoeming van mr. J.F. Haeck tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Nowee tot curator.

Curator