Centrumvoorziening Hof van Saksen B.V.

Datum faillissement: 21 September 2012
Datum surseance: 23 July 2012

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Deze vennootschap maakt onderdeel uit van het failliete Phanos concern. Voor nadere informatie en de geconsolideerde verslagen klik hier.

Curator