Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.

Datum faillissement: 31 October 2018

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Bij vonnis van 31 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. (KvK-nummer: 70339082), statutair gevestigd te Lelystad en feitelijk gevestigd te (8233 AA) Lelystad aan de Ziekenhuisweg 100, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. A. van der Schee en mr. F.A.M. Nowee tot curatoren.

Curator