André Winkel Sloopwerken B.V.

Datum faillissement: 28 May 2019

Vonnis

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid André Winkel Sloopwerken B.V. (KvK-nummer: 30084270), statutair gevestigd te Houten en feitelijk gevestigd te (3433 NP) Nieuwegein aan de Nijverheidsweg 9 T, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Nowee tot curator.

Curator