Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 9: Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In dit hoofdstuk 'Ziekte en arbeidsongeschiktheid' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Wanneer is in arbeidsrechtelijke zin sprake van ziekte?
  • Hoe lang moet de werkgever het loon tijdens ziekte doorbetalen en hoeveel?
  • Wat houdt een no-­riskpolis in?
  • Wat houdt de re-­integratieverplichting in?
  • Kan de werkgever maatregelen treffen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-­integratie?
  • Zijn er mogelijkheden om het dienstverband van de zieke werknemer te beëindigen?
  • Heeft de werknemer na het verstrijken van de loondoorbetalingsperiode recht op een uitkering?
  • Onder welke voorwaarden heeft de werkgever recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid?
  • Onder welke voorwaarden dient de werkgever een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen?

Terug naar Inhoudsopgave