Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 4: Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

In dit hoofdstuk 'Niet-integer en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Wat wordt verstaan onder niet-¬≠integer gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
  • Welk beleid is verplicht en/of wenselijk?
  • Hoe wordt niet-¬≠integer of grensoverschrijdend handelen van de werknemer arbeidsrechtelijk beoordeeld?
  • Wanneer wordt er gekozen voor de sanctie van ontslag op staande voet?
  • Onder welke voorwaarden mag een werkgever een onderzoek instellen naar  een werknemer?

Terug naar inhoudsopgave