Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 3: Gelijke behandeling

In dit hoofdstuk 'Gelijke behandeling' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Waar en hoe is het recht op gelijke behandeling in de wet geregeld?
  • Wanneer is sprake van verboden onderscheid en zijn er uitzonderingen op dit verbod mogelijk?
  • Wie moet bewijzen dat er sprake is van verboden onderscheid?
  • Welke gevolgen heeft het als een werknemer stelt dat er verboden onderscheid wordt gemaakt?

Terug naar inhoudsopgave