Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 15: Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In dit hoofdstuk 'Pensioen, pensioenontslag en doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Wat is pensioen en de pensioenovereenkomst?
  • Wat is de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement?
  • Is een pensioenregeling verplicht?
  • Kan een pensioenregeling aangepast worden en hoe gaat dat in zijn werk?
  • Wat is waardeoverdracht?
  • Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de werkgever?
  • Hoe zit het met pensioenontslag en doorwerken na de AOW-¬≠gerechtigde leeftijd?
  • Wat houdt het wet(svoorstel) toekomst pensioenen in?

Terug naar inhoudsopgave