Audioboek Arbeid & Pensioen in de praktijk. Hoofdstuk 10: Medezeggenschap

In dit hoofdstuk 'Medezeggenschap' behandelen wij de volgende kernvragen:

  • Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld en wat is een verstandige medezeggenschapsstructuur?
  • Wat zijn de belangrijkste verplichtingen tegenover de ondernemingsraad?
  • Hoe werkt de adviesprocedure?
  • Hoe werkt de instemmingsprocedure?
  • Wat is de rol van de ondernemingsraad bij benoeming en ontslag van bestuurders?

Terug naar inhoudsopgave